Dostawa zestawów do nakłucia tętnicy promieniowej, prowadników diagnostycznych pokrywanych PTFE do koronarografii, przedłużaczy j. uż. do łączenia rurki dotchawiczej z układem pacjenta, cewników balonowych ... w podziale na 16 części, sprawa ZP.3520/67/17

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 30.10.2017r

**********

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony