Dostawa zestawów do nakłucia tętnicy promieniowej, prowadników diagnostycznych,stentów samorozprężalnych, cewników balonowych,systemów do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych...w podziale na 23 części. Sprawa znak ZP.3520/9/18

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 20.03.2018r

***********

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony