Dostawa zestawów jednorazowych do zabiegów leukaferezy, trombaferezy i PBSC oraz zestawów do TPE wraz z najmem separatora komórkowego. Sprawa znak: ZP.3520/37/17

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 20.06.2017r.

**********

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony