Dostawa zestawu laparoskop. i artroskopowego, aparatu RTG z ramien. C, diatermii chirurgicz., trepanu i kraniotomu, videoduodenoskopu zabiegow., dermatomu elektrycz... – 7 części, sprawa ZP.3520/4/17

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 27.03.2017r

**********

NA DZIEŃ 27.03.2017r

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony