Dostawy soczewek wewnatrzgałkowych, jednorazowych zestawów do operacji zaćmy wraz z dzierżawą aparatu do operacji zaćmy oraz innych wyrobów stosowanych do zabiegów okulistycznych w podziale na 5 części, sprawa ZP.3520/17/17

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 25.05.2017r.

**********

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony