Oprac. dokum. projektow. budowl. zamiennej oraz wykonaw., pełn. nadz. autorskiego, wykonanie wg projektu budowl. i budowl. zamiennego oraz sporządzonej dokument: przebud. i remontu pomieszcz. bloku operacyjnego (...), sprawa ZP.3522/4/18

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 28.06.2018r

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony