Opracowanie dokum. projektow. budowl. zamiennej oraz wykonawcz., pełn. nadz. autorskiego, wykonanie wg projektu budowl. i budowl. zamiennego oraz sporządzonej dokument: przebud. i remontu pomieszcz. bloku operacyjnego (...), sprawa ZP.3522/1/18

**********

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony