Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej, pełnienie nadzoru autorskiego, wykonanie wg projektu budowlanego i bud. zamiennego oraz sporz. dokument.: przebudowy i remontu pomieszcz. bloku operacyjnego (...), sprawa ZP.3522/6/17

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 30.01.2018r.

**********

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony