Świadczenie usług serwisowych w zakresie napraw i przeglądów tomografu komputerowego Optima CT660 Sprawa ZP.3521/2/18

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 29.05.2018r

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony