Świadczenie usług serwisowych w zakresie okresowych przegladów tachniczno - eksploatacyjnych oraz napraw i modyfikacji zalecanych przez producenta rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem, sprawa ZP.3521/1/17

UWAGA!!! ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 23.05.2017r.

**********

 

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony