Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji klimatyzacji w wytypowanych pomieszczeniach budynku 1A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej – ETAP I. sprawa znak Zp.3522/7/17

**********

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony