Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

 Zadania Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta WSzS w Białej Podlaskiej

   • bieżące rozpatrywanie wniosków, uwag, skarg, pochwał zgłaszanych przez pacjentów i ich rodziny oraz przedstawicieli prawnych,
   • monitorowanie przestrzegania zasad praw pacjenta w oddziałach i poradniach Szpitala przy współpracy z Sekcją ds. Jakości,
   • odejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji naruszenia praw pacjenta,
   • ewidencjonowanie spraw wnoszonych do Pełnomocnika i prowadzenie dokumentacji,
   • przeprowadzanie cyklicznych szkoleń na temat praw pacjenta wśród pracowników medycznych,
   • przygotowywanie i składanie Dyrektorowi Szpitala półrocznych sprawozdań z rozpatrywanych spraw i działalności Pełnomocnika.

 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta WSzS w Białej Podlaskiej 

dr n. med. Ewa Czeczelewska 

przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 1200 - 1400

w pokoju nr 31 w budynku Centrum Dydaktyczno - Administracyjnym, ul. Terebelska 57-65.

tel. 83 414 73 76.

 

 

Poniżej podajemy link do strony internetowej Rzecznika Praw Pacjenta:

Rzecznik Praw Pacjenta

Powrót na początek strony