Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych

Rejestracja osobista

Hol główny szpitala (parter):

od poniedziałku do czwartku 7.30 - 17.30

w piątki 7.30 - 16.00Zachęcamy do rejestracji telefonicznej

Rejestracja telefoniczna - tel. 83 414 71 70

od poniedziałku do piątku - 8.00 - 16.00


Lokalizacja poradni:

WSzS ul. Terebelska 57-65, I piętro (budynek 1D)Godziny pracy poradni:

poniedziałek   - 8.00 - 15.00

środa          - 10.00 – 13.00

piątek         - 10.00-12.05


W poradni przyjmują:

  • lek. Grzegorz Głowiński
  • lek. Paweł Macech
  • lek. Jerzy Prządka

Świadczenia medyczne udzielane są w zakresie:

  • leczenia ran przewlekłych, w szczególności owrzodzeń żylnych,
  • leczenia owrzodzeń na podłożu niedokrwiennym,
  • leczenia ran na podłożu stopy cukrzycowej.


Do leczenia kwalifikują się pacjenci z ranami przewlekłymi występującymi ponad 6 tygodni bez postępu gojenia od pierwszej udokumentowanej wizyty u lekarza związanej z raną i rozpoczynającym procesem leczenia. Wyjątek stanowią pacjenci z ranami rozpoznanymi w ramach zespołu stopy cukrzycowej, występującymi ponad 2 tygodnie bez postępu gojenia od pierwszej udokumentowanej wizyty u lekarza związanej z raną i rozpoczynającym procesem leczenia.

Dokumentem potwierdzającym przewlekłość rany może być kserokopia karty pacjenta w POZ/AOS, Karta informacyjna z leczenia szpitalnego.

Leczenie odbywać się będzie na podstawie skierowania, które musi zawierać informację o dotychczasowym leczeniu rany, w szczególności stosowanej antybiotykoterapii (kserokopia dokumentacji dotyczącej leczenia rany dołączona do skierowania) oraz dane kontaktowe do lekarza kierującego.

Do skierowania należy dołączyć badania:
- morfologia,
- poziom glukozy/profil,
- poziom białka,
- INR,
- APTT,
- fibrynogen,
- EKG,
- cholesterol całkowity,
- HDL,
- LDL,
- trójglicerydy,
- zalecane CRP i Hb glikowana- wymóg NFZ.

Powrót na początek strony