Kryształy Przetargów Publicznych

„Kryształy Przetargów Publicznych” to prestiżowa nagroda przyznawana podmiotom funkcjonującym na terenie Polski, które promują stosowanie najwyższych standardów w udzielaniu zamówień publicznych. Laureatem konkursu w 2015 roku został Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej. Szpital otrzymał nagrodę w kategorii przedsięwzięcia dotyczące ochrony zdrowia i pomocy publicznej, za postępowanie przeprowadzone w ramach realizacji projektu „Rozwój pomocy kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013". Podium dla szpitala zapewniło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach którego zrealizowano dostawę: systemu ablacji, systemu do obrazowania OCT naczyń wieńcowych,  urządzenia do hipotermii wewnątrznaczyniowej.

 

Powrót na początek strony