Najwyższa Jakość Quality International

Program Najwyższa Jakość Quality International to ogólnopolski program konkursowy organizowany przez redakcję Forum Biznesu. Celem projektu jest promowanie w firmach i instytucjach, działających na terytorium RP, skutecznych metod zarządzania jakością, a także wskazanie i promocja tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.

W tym prestiżowym, największym w Polsce konkursie projakościowym wyłaniani są laureaci w trzech kategoriach: QI Product – produkt najwyższej jakości, QI Services – usługi najwyższej jakości, QI Order – zarządzanie najwyższej jakości. Laureaci nagrody tworzą elitarną grupę.

Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International 2016 przyznała Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Białej Podlaskiej tytuł Laureata i Złote Godło w kategorii QI ORDER – zarządzanie najwyższej jakości.

W 2016 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej otrzymał specjalne wyróżnienie "Perła QI 2016" za trzykrotne triumfowanie w konkursie Quality International.

Sukces ten jest kolejnym już potwierdzeniem wysokiej jakości świadczeń udzielanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.


Powrót na początek strony