PATH

Od 2007 r szpital uczestniczy w Projekcie Światowej Organizacji Zdrowia wspierającej kraje członkowskie WHO w monitorowaniu i poprawie jakości funkcjonowania szpitali.

Projekt wykorzystuje wskaźniki funkcjonowania szpitala dla wewnętrznej poprawy jakości.


W projekcie PATH zostało określonych 6 wymiarów działalności szpitala:

  1. Efektywność kliniczna i bezpieczeństwo opieki.
  2. Skuteczność i wydajność.
  3. Zagadnienia kadrowe i bezpieczeństwo pracowników.
  4. Zarządzanie z uwzględnieniem potrzeb otoczenia.
  5. Orientacja na pacjenta.
  6. Bezpieczeństwo opieki.

Dla każdego z wyżej wymienionych wymiarów ustalono zestaw wskaźników biorąc pod uwagę ich istotność, użyteczność i dostępność.

Powrót na początek strony