Rodzić po Ludzku

Program jest prowadzony przez Fundację Rodzić po Ludzku i Gazetę Wyborczą. Kluczowymi elementami programu jest realizacja praw pacjenta, życzliwość i ludzkie podejście do kobiety i jej dziecka. Szpitale były oceniane za pomocą gwiazdek i serc.

Nasz szpital otrzymał w 2008 roku 3 gwiazdki i 3 serca.


Gwiazdki przyznawano za:

  • swobodę rodzenia,
  • obecnośc bliskiej osoby,
  • kontakt z dzieckiem bezpośrednio po porodzie,
  • pomoc i wsparcie po porodzie,
  • edukację i poradnictwo.

 

Serca oddział otrzymywał za:

  • życzliwość personelu,
  • pomoc w czasie porodu i po nim,
  • informowanie o przebiegu porodu i stanie dziecka,
  • poszanowanie godności i zachowanie intymności,
  • respektowanie prawa do zgody lub odmowy na podanie środków farmakologicznych lub wykonanie zabiegów.

  

Ranking stanowi ważny punkt odniesienia dla matek wybierających oddziały, na których chcą rodzić. Jesteśmy jednym z wyżej ocenianych szpitali w województwie lubelskim.

Powrót na początek strony