Złoty Żuraw

Plebiscyt „Złoty Żuraw 2014” to ranking w którym ocenie poddane zostały najlepsze inwestycje oddane do użytku w latach 2012 – 2014 terenu województwa lubelskiego. Organizatorem plebiscytu była Redakcja „Kuriera Lubelskiego”. Na zgłoszone do konkursu inwestycje głosy oddali internauci. Inwestycje, które uzyskały największą liczbę głosów nagrodzone zostały w czerwcu 2015r. Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej dzięki swoim walorom użytkowym, a także estetycznym uplasowało się na III miejscu plebiscytu.

Powrót na początek strony