Dział Diagnostyki Obrazowej

KIEROWNIK

lek. med. Andrzej Duda – specjalista IIo z radiologii i diagnostyki obrazowej


KIEROWNIK TECHNIKÓW

techn. Elżbieta Miszczuk


KONTAKT Z DZIAŁEM:

Kierownik 83 342 83 31
Kierownik techników 83 342 83 33
Rejestracja RTG 83 342 83 32
Rejestracja USG  83 342 83 39
Pracownia Tomografii Komputerowej 83 342 83 37
Pracownia Rezonansu Magnetycznego 83 342 82 53
Gabinet lekarski 83 342 83 35

 

SPECYFIKA DZIAŁU:

     Dział Diagnostyki Obrazowej zlokalizowany jest na I piętrze Szpitala, jedynie Pracownia Rezonansu Magnetycznego mieści się na niskim parterze.

     Dział prowadzi zintegrowaną diagnostykę w oparciu o nstępujące pracownie:

  • USG,
  • tomografii komputerowej,
  • rentgenodiagnostyki ogólnej,
  • badań mammograficznych,
  • rezonansu magnetycznego.

 

   Pracownie Działu służą pacjentom hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych, pacjentom ambulatoryjnym oraz pacjnetom innych podmiotów działalności leczniczej, które zawarły ze Szpitalem umowę na badania diagnostyki obrazowej. Badania dostępne są również odpłatnie, zgodnie z cennikiem usług obowiązującym w Szpitalu.

   Dostępność do badań jest ciągła i całodobowa. Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1800. Nagłe badania każdego rodzaju są wykonywane w ciągu całej doby.

Zastosowanie radiologii cyfrowej umożliwia otrzymywanie wysokiej jakości obrazów diagnostycznych z możliwością ich elektronicznej analizy dokonywanej przez profesjonalny personel. Nowoczesny sprzęt diagnostyczny, oprogramowanie oraz wsparcie ze strony rozwiązań teleinformatycznych zwiększają wydajność i efektywność pracy Działu.

Nowoczesny aparat mammograficzny przystosowany do intensywnej pracy, pozwala na wykrywanie bardzo wczesnych symptomów rozwoju problemu zdrowotnego.

W pracowni tomografii komputerowej wykonywany jest pełny zakres badań tj. badania głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej, kręgosłupa i kończyn.

Pracownie ultrasonograficzne oferują pełny profil świadczeń diagnostycznych w zakresie badania narządów wewnętrznych jak i świadczeń terapeutycznych w postaci wykonywania punkcji odbarczających zbiorniki płynowe, zakładania przezskórnych przetok, wykonywania biopsji aspiracyjnych i inne.

 

Dział realizuje badania przesiewowe w ramach Programu Profilaktycznego Wczesnego Wykrywania Raka Piersi etap podstawowy oraz pogłębionej diagnostyki. W ramach tego programu wykonywane są bezpłatne badania mammograficzne kobietom w wieku 50 -69 lat.

 

 Więcej informacji o programach profilaktycznych realizowanych przez WSzS


 

 

 

Dodatkowe informacje