Samodzielna Sekcja ds. Epidemiologii

KIEROWNIK

mgr Marta Romanowicz – specjalista z pielęgniarstwa epidemiologicznego

 

KONTAKT Z SEKCJĄ:

Kierownik 83 414 73 50
Pielęgniarki Epidemiologiczne

83 414 73 26

 

SPECYFIKA SEKCJI:

W kompetencji Samodzielnej Sekcji ds. Epidemiologii leży nadzór i monitorowanie stanu sanitarno-epidemiologicznego komórek organizacyjnych szpitala. Ponadto pracownicy działu prowadzą rejestrację i analizę źródeł zakażeń szpitalnych, biorą udział w opracowywaniu standardów i instrukcji dotyczących metod i technik pracy personelu, zajmują się edukacją personelu w zakresie zakażeń szpitalnych, a także prowadzą nadzór nad prawidłowością procesów sterylizacji i warunkami przechowywania sprzętu medycznego.

Samodzielna Sekcja ds. Epidemiologii

Powrót na początek strony