Dział Bezpieczeństwa Medycznego

KONTAKT TELEFONICZNY: 83 414 73 26

SPECYFIKA DZIAŁU:


W kompetencji Działu Bezpieczeństwa Medycznego leży nadzór i monitorowanie stanu sanitarno-epidemiologicznego komórek organizacyjnych szpitala. Ponadto pracownicy działu prowadzą rejestrację i analizę źródeł zakażeń szpitalnych, biorą udział w opracowywaniu standardów i instrukcji dotyczących metod i technik pracy personelu, zajmują się edukacją personelu w zakresie zakażeń szpitalnych, a także prowadzą nadzór nad prawidłowością procesów sterylizacji i warunkami przechowywania sprzętu medycznego.

Powrót na początek strony