Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

KIEROWNIK

mgr Ryszard Domański – specjalista IIo z analityki klinicznej

 

KONTAKT Z DZIAŁEM:

Kierownik 83 414 73 13
Pracownia analityczna 83 414 73 17
  83 414 73 18
  83 414 73 20
  83 414 73 21
Rejestracja mikrobiologiczna 83 414 73 11

 

PUNKTY POBRAŃ MATERIAŁU DO BADAŃ

a) w szpitalu ul. Terebelska 57-65

       poniedziałek – piątek         645 – 1600

       sobota                             700 – 1000

b) ul. Sidorska 35

       poniedziałek – piątek          700 – 1400

       sobota                             nieczynne

 

WYDAWANIE WYNIKÓW

 • w szpitalu ul. Terebelska 57-65

poniedziałek – piątek w dniu pobrania 1430 – 1600, w dniach następnych 800 – 1600

soboty 700 – 1000

 •  ul. Sidorska 35

poniedziałek – piątek 700 – 1400

 

SPECYFIKA DZIAŁU:

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej usytuowany jest na parterze szpitala.

Nowocześnie wyposażona placówka diagnostyczna dysponuje wysokiej klasy aparaturą zintegrowaną z laboratoryjnym systemem informatycznym. W strukturze Działu znajdują się:

 • Pracownia Analityczna,
 • Punkt Pobrań.

Wykonywany jest tu szeroki profil badań z zakresu:

 • analityki ogólnej,
 • biochemii,
 • hemostazy,
 • hematologii,
 • hormonów,
 • markerów nowotworowych,
 • diagnostyki chorób układu krążenia,
 • toksykologii,
 • diagnostyki chorób zakaźnych.

Dział świadczy swoje usługi całodobowo, również w niedzielę i święta głównie na zlecenie komórek organizacyjnych szpitala oraz podmiotów prowadzących działalność leczniczą posiadających umowę ze szpitalem. Dział wykonuje również badania, np. pacjentom indywidualnym, za odpłatnością wg obowiązującego w szpitalu cennika.

Laboratorium realizuje cele polityki jakości stosując:

 • codzienny Program Kontroli Wewnątrzlaboratoryjnej, w całości realizowany przez pracowników działu, polegający na analizie precyzji i dokładności wykonywanych badań;
 • systematyczne uczestnictwo w dwóch sprawdzianach Centralnym i Powszechnym, organizowanych przez Centralny  Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, obejmujących kontrolą parametry biochemiczne, hematologiczne, koagulacyjne, równowagi kwasowo - zasadowej i immunochemiczne;
 • systematyczne uczestnictwo w sprawdzianach organizowanych przez Centralny  Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMIKRO.

Wszystkie sprawdziany potwierdzają wysoką jakość i dokładność wykonywanych analiz, czego dowodem jest posiadany Certyfikat Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej oraz Certyfikat Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMIKRO.

Powrót na początek strony