V Onkologiczna Konferencja Naukowa

 


PROGRAM KONFERENCJI

10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników
10.30 – 10.40 Otwarcie konferencji
10.40 – 11.00 Postępy w leczeniu systemowym rozsianego raka nerki
dr n. med. Jakub Żołnierek,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
11.00 – 11.30 Mastocytoza - od anafilaksji do choroby nowotworowej. Obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie
prof. dr hab. n. med.  Marek Hus,
Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie
11.30 – 12.00 Zastosowanie Tapentadolu w leczeniu bólu u pacjentów po terapiach onkologicznych
dr n. med. Elwira Góraj, Klinika Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
12.00-12.30 Lunch
12.30-13.00 Optymalizacja leczenia raka jelita grubego
prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz,
Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
13.00-13.30 Rak płuca
dr n. med. Adam Płużański, Klinika Nowotworów Płuca
i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
13.30 – 14.00 Rak piersi
lek. med. Katarzyna Pogoda
, Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
14.00-14.30 Dyskusja
14.30 Zakończenie konferencji

 

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony