V Polsko - Białoruski Szczyt Zdrowia

Więcej informacji na temat 5 edycji Szczytu Zdrowia dostępnych jest na stronie szczytzdrowia.szpitalbp.pl

Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM:

24 PAŹDZIERNIKA 2019
10.30 – 11.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
11.00 – 11.10

WSTĘP
Jacek Kozioł – Zastępca Redaktora Naczelnego „Forum Biznesu”

11.10 – 11.20

OTWARCIE V JUBILEUSZOWEGO SZCZYTU ZDROWIA
Dariusz Stefaniuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego

11.20 – 12.20

DYSKUSJA PANELOWA I

EPIDEMIOLOGIA 

  • Priorytety epidemiologiczne - wyzwania XXI wieku
  • Zakażenia wielooporne – sytuacja w Polsce i Europie
  • Zakażenia szpitalne i bezpieczeństwo medyczne

MODERATOR
Prof. dr hab. Waleria Hryniewicz, Narodowy Instytut Leków

EXPERCI

Dr n. med. Paweł Grzesiowski, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, Prezes Zarządu Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń

Grzegorz Błażewicz, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta
Dr Kamila Ćwik, Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie
Lek. Sergiej Źuk, Szpital Obwodowy w Brześciu (Białoruś)
Dr hab. Małgorzata Serwach, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

12.20 – 12.50 PRZERWA KAWOWA
12.50 – 13.50

DYSKUSJA PANELOWA II

CHOROBY ZAKAŹNE

  • Metody diagnostyki i leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B i C
  • Programy lekowe dotyczące WZW
  • Wyzwania stojące przed Europą Wschodnią w obszarze chorób zakaźnych

MODERATOR
Prof.  Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator i  członek  Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali, Wiceprzewodniczący platformy Zdrowe Zdrowie Pracodawców RP

EXPERCI
Prof. dr hab.
Robert Flisiak, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Karol Tarkowski, Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Lek. Janusz Janiec, Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru  Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
Lek. Swietłana Pańko, Ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych nr 1, Szpital Obwodowy w Brześciu (Białoruś)

13.50 – 14.30 LUNCH
14.30 – 16.00

DYSKUSJA PANELOWA III

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

  • Czym się „objawia” innowacyjność w szpitalach i jak skutecznie ją wdrażać?
  • Innowacyjne rozwiązania dostępne na polskim rynku usług medycznych
  • Wykorzystanie technologii informatycznej w wielu obszarach ochrony zdrowia

MODERATOR
Jacek Kozioł, Zastępca  Redaktora Naczelnego  „Forum Biznesu”

EXPERCI
Wiktor Rynowiecki, Zastępca  Dyrektora ds. Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Piotr  Pecko
, Menedżer ds. Rozwoju w Transition Technologies
Marzena Strok – Sadło, Członek Zarządu Klastra Lubelska Medycyna, Kierownik Referatu Ekosystemów Gospodarczych w Urzędzie Miasta Lublin
Walerij Czernow, Kierownik Działu Technologii Informacyjnych, Szpital Obwodowy w Brześciu (Białoruś)

16.00 – 16.20

PODSUMOWANIE
Prof.  Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator i  członek  Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali, Wiceprzewodniczący platformy Zdrowe Zdrowie Pracodawców RP

25 PAŹDZIERNIKA 2019

9.00 – 10.00 ZAKOŃCZENIE SZCZYTU ZDROWIA
*Program może ulec zmianie

 

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony