Pielęgniarki przeszkolone w zakresie Dializoterapii

Ilustracja do artykułu czepkipiel.jpg

W dniu 28 października 2019 r. w Auli budynku Centrum Dydaktyczno-Administracyjnego odbył się egzamin końcowy kursu specjalistycznego Dializoterapia, dla pielęgniarek organizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

Kurs realizowany był w okresie od 31 sierpnia 2019r. do 23 października 2019 r. i składał się z części teoretycznej oraz praktycznej. Przy wsparciu Kierownika kursu piel. spec. Edyty Caruk pielęgniarki zrealizowały program kształcenia zaakceptowany przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Egzamin pisemny pomyślnie zdało 31 pielęgniarek otrzymując z rąk Z-cy Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala - Pani dr n. med. Joanny Kozłowiec zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego.

Wszystkim uczestniczkom składamy serdeczne gratulacje, życząc wielu sukcesów w realizacji zawodowych planów.

                                                                           dr n. med. Joanna Kozłowiec
                                                                           Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala

Powrót na początek strony