ZO.5030/24/2020 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowene dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji i poza godzinami normalnej ordynacji, pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz udzielania świadczeń na wezwanie poza godzinami normalnej ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSzS w Białej Podlaskiej

Powrót na początek strony