ZR.KO.3192/1-10189/2018 Zaproszenie do udziału w postępowaniu na wykonanie strony internetowej projektu „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na polsko-białoruskim obszarze przygranicznym"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zaprasza do składania ofert na wykonanie strony internetowej projektu „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na polsko-białoruskim obszarze przygranicznym". Projekt jest realizowany przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (Lider) w partnerstwie ze Brzeskim Obwodowym Szpitalem Klinicznym w Brześciu (Partner) oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Powrót na początek strony