Dostawa ręczników ZZ, worków foliowych, preparatów czyszczących, przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych, kaniul do wlewów dożylnych pediatryczno-noworodkowych, wyrobów j.uż. do badań laboratoryjnych, testów diagnostycznych do wykrywania toksynotwórczych Clostridium difficile, wiader na odpady serologiczne, parafiny w granulacie, toreb na wymiociny, chusteczek wilgotnych do mycia pacjenta w podziale na 12 części, ZP.3520/89/19.

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony