Dostawa sprzętu chirurgicznego – narzędzi jednorazowych typu Thunderbeat do Platformy Elektrochirurgicznej wraz z jej dzierżawą, narzędzi do zabiegów i operacji ortopedycznych, akcesoriów zużywalnych do resektoskopu bipolarnego Storz, narzędzi (...) w podziale na 25 części. Sprawa ZP.3520/82/19

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony