Usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej Sprawa ZO.4010/1/20

Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej dostępne są na stronie internetowej:

https://suprabrokers.pl/przetargi-medycyna/usluga-ubezpieczenia-wojewodzkiego-szpitala-specjalistycznego-w-bialej-podlaskiej/

Zamówienia publiczne

Powrót na początek strony