Prelegenci i instruktorzy Akademii Narodzin

Zdjęcie instruktor szkoły rodzenia Bilko Ilona - licencjat położnictwa, ukończyła kursy: monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu, edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji, kurs szkoły rodzenia, pozycje wertykalne w I i II okresie porodu. Na co dzień pracuje jako położna na stanowisku Zastępcy położnej oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego WSzS w Białej Podlaskiej.
Zdjęcie instruktor szkoły rodzenia Cydejko Agnieszka - licencjat położnictwa, specjalista pielęgniarstwa położniczego, ukończyła kurs dla instruktorów szkół rodzenia w zakresie umiejętności pracy z grupą i technik komunikacji interpersonalnej, kurs specjalistyczny szczepienia ochronne, leczenie ran, kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie, kurs pozycje wertykalne w I i II okresie porodu, kurs monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu oraz edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji.
Zdjęcie instruktor szkoły rodzenia Cydejko Barbara - magister położnictwa, specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, ukończyła kursy specjalistyczne: monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu oraz edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji, kurs leczenia ran, resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka, kurs - pozycje wertykalne w I i II okresie porodu, kurs szkoły rodzenia. Na co dzień pracuje na stanowisku Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego WSzS w Białej Podlaskiej.
Zdjęcie instruktor szkoły rodzenia Fijałkowska Ewa – licencjat położnictwa, ukończyła kurs szkoły rodzenia, kurs specjalistyczny edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji, kurs pozycje wertykalne w I i II okresie porodu, a także kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo anestezjologiczne i  intensywnej opieki w położnictwie. Na co dzień położna Oddziału Ginekologiczno-Położniczego WSzS w Białej Podlaskiej.
Zdjęcie instruktor szkoły rodzenia Kisiel Andrzej – lekarz specjalista ginekologii i położnictwa, doktor nauk medycznych, Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego WSzS w Białej Podlaskiej.
Kucharuk Natalia – magister fizjoterapii, od 2015 roku pracuje w Dziale Rehabilitacji WSzS w Białej Podlaskiej.
Polak Anna - licencjat położnictwa, specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego. Ukończyła kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie, kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka, kurs dokształcający dla instruktorów szkoły rodzenia oraz kurs specjalistyczny edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji. Na co dzień położna Oddziału Ginekologiczno-Położniczego WSzS w Białej Podlaskiej.
Zdjęcie instruktor szkoły rodzenia Rejek Barbara - licencjat położnictwa, specjalista pielęgniarstwa położniczego, ukończyła kurs szkoły rodzenia i kurs dla instruktorów szkół rodzenia w zakresie umiejętności pracy z grupą i technik komunikacji interpersonalnej, kursy specjalistyczne monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu, edukacja i wsparcie kobiety w okresie latkacji a także kurs pozycje wertykalne w I i II okresie porodu. Położna Oddziału Ginekologiczno-Położniczego WSzS w Białej Podlaskiej. Organizator i lider szkoły rodzenia Akademia Narodzin.
Zdjęcie instruktor szkoły rodzenia Rosińska-Prokopiuk Monika – licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego, ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki, kurs specjalistyczny  szczepienia ochronne, edukator w cukrzycy. Na co dzień pracuje na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego WSzS w Białej Podlaskiej.
Zdjęcie instruktor szkoły rodzenia Szczepańska Grażyna - magister położnictwa, specjalista pielęgniarstwa położniczego, ukończyła kurs monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu, edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji, kurs szkoły rodzenia, pozycje wertykalne w I i II okresie porodu, kurs specjalistyczny szczepienia ochronne, kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo anestezjologiczne i  intensywnej opieki w położnictwie. Położna Oddziału Ginekologiczno-Położniczego WSzS w Białej Podlaskiej.
Szeszko Łukasz - doktor nauk medycznych, pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej na oddziale Ginekologiczno-Położniczym od 2015 roku. Obecnie w trakcie specjalizacji Ginekologiczno - Położniczej.
Tarasiuk Katarzyna - magister fizjoterapii, od lipca 2019 pracuje w Dziale Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Ukończyła szkolenie masażu Shantala.
Zdjęcie instruktor szkoły rodzenia Walsh Monika – magister psychologii, trener rozwoju osobistego, na co dzień pracuje w WSzS w Białej Podlaskiej ze świetnymi rezultatami w zakresie pracy z kobietami w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym WSzS w Białej Podlaskiej.
Waszczuk Aneta - licencjat położnictwa, położna Oddziału Ginekologiczno-Położniczego WSzS w Białej Podlaskiej, wcześniej pracowała w Szpitalu Św. Zofii w Warszawie. Ukończyła kurs dokształcający dla instruktorów szkoły rodzenia.

 

Powrót na początek strony