Program zajęć Szkoły rodzenia Akademia Narodzin

I ZAJĘCIA (prowadzi położna i fizjoterapeuta)

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE - Przedstawienie programu zajęć i prelegentów

TEMAT: PRZEBIEG CIĄŻY I ROZWÓJ DZIECKA OD POCZĄTKU CIĄŻY DO PORODU1. Plan opieki przedporodowej - dostepne formy opieki prenatalnej.

2. Styl życia w okresie ciąży - zasady prawidłowego odżywiania, aktywność zawodowa i fizyczna, używki i nałogi oraz ich wpływ na rozwój ciąży, zachowania i czynności uznawane za niebezpieczne dla kobiet w ciąży.

3. Dolegliwości okresu ciąży i sposoby radzenia sobie z nimi.

4. Profilaktyka chorób zakaźnych w okresie okołoporodowym, szczepienia ochronne.

5. Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne zalecane w ciąży.

 

Część praktyczna - zajęcia z fizjoterapeutą

1. Ćwiczenia mięśni dna miednicy.

2. Joga, pilates.


 

II ZAJĘCIA (prowadzi psycholog i położna)


TEMAT: PSYCHOLOGIA I EMOCJE W OKRESIE CIĄŻY - warsztaty z psychologiem

 

1. Zmiany psychiki i wrażliwość emocjonalna kobiety w ciąży.

2. Ocena ryzyka depresji.

3. Kontakt z dzieckiem w łonie matki.

4. Przygotowanie emocjonalne do porodu - obawy i nadzieje związane z porodem.


Część praktyczna

1. Ćwiczenia dla kobiet w ciąży.III ZAJĘCIA (prowadzą położne)


TEMAT: PRZYGOTOWANIE DO PORODU


1. Plan porodu, preferencje i oczekiwania rodzącej.

2. Przygotowanie niezbędnych rzeczy do szpitala dla mamy i dziecka.

3. Czynniki zwiastujące poród i początek porodu.

4. Stany nagłe wymagające hospitalizacji.

5. Pozyskiwanie komórek macierzystych - możliwości jakie daje współczesna medycyna.

 

Część praktyczna

1. Ćwiczenia przygotowujące do porodu.

2. Trening autogenny.

3. Wizualizacja.
IV ZAJĘCIA (prowadzi położna i lekarz ginekolog - położnik)


TEMAT: PORÓD FIZJOLOGICZNY


1. Omówienie przebiegu poszczególnych okresów porodu. Rola hormonów podczas porodu.

2. Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego - poród aktywny, pozycje wertykalne, techniki oddechowe i relaksacyjne, masaż, muzykoterapia i aromatoterapia.

3. Farmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego - gaz rozweselający, znieczulenie zewnątrzoponowe, przygotowanie do analgezji w ramach konsultacji anestezjologicznej.

4. Poród rodzinny - rola osoby bliskiej, towarzyszącej na sali porodowej.

5. Kontakt matki z dzieckiem "skóra do skóry" oraz rozpoczęcie karmienia piersią.

6. Poród przez cesarskie cięcie - korzyści i zagrożenia dla matki i dziecka, możliwe powikłania. Inne interwencje medyczne.


 Przekazanie broszury "Łagodzenie bólu podczas porodu"


Część praktyczna

1. Pozycje wykorzystywane w I i II okresie porodu, sprzęt pomocny w trakcie porodu.

2. Ćwiczenia oddechowe, techniki oddychania w czasie porodu.

3. Ćwiczenia relaksacyjne.V ZAJĘCIA (prowadzą położne)


TEMAT: POŁÓG


1. Przebieg połogu.

2. Najczęstsze problemy okresu poporodowego.

3.  Odżywianie, higiena i powrót sprawności fizycznej po porodzie. Aspekty płodności.

4. Uprawnienia związane z macierzyństwem, ustawodawstwo rodzinne.


 Przekazanie broszury "Początek macierzyństwa"


Część praktyczna

1. Ćwiczenia po porodzie fizjologicznym.

2. Powrót do sprawności po cięciu cesarskim.

3. Gimnastyka w połogu.

 

VI ZAJĘCIA (prowadzi psycholog i położna)


TEMAT: PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY POŁOGU - WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM1. Emocje związane z narodzinami dziecka.

2. Różnice pomiędzy "Baby-Blues" a depresją poporodową.

3. Sytuacje kryzysowe i formy pomocy oraz wsparcia.

4. Wzajemne relacje rodziców, życie codzienne w związku z pojawieniem się dziecka.

5. Psychologia noworodka.Część praktyczna

1. Ćwiczenia dla kobiet w ciąży i połogu.

 

VII ZAJĘCIA (prowadzą położne)


TEMAT: KARMIENIE PIERSIĄ I WSPARCIE W LAKTACJI

1. Mechanizm uruchamiania laktacji.

2. Zmienność pokarmu kobiecego.

3. Pozycje i techniki karmienia piersią.

4. Znaczenie naturalnego karmienia dla zdrowia dziecka.

5. Dieta matki karmiącej.

6. Rola więzi matki i dziecka.

 

Część praktyczna

1. Pozycje do karmienia piersią.

2. Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.

    

VIII ZAJĘCIA (prowadzą położne)


TEMAT: SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z LAKTACJĄ

 

1. Rodzaje brodawek.

2. Uszkodzone brodawki.

3. Nadprodukcja pokarmu (nawał mleczny).

4. Obrzęk piersi (zastój pokarmu).

5. Zablokowanie przewodu mlecznego.

6. Zapalenie gruczołu piersiowego.

7. Niedobór pokarmu.

8. Jak rozpoznać, że dziecko się najada.

9. Gdzie i kiedy szukać wsparcia w laktacji.Część praktyczna

1. Obsługa laktatora i innego sprzętu.

2. Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.


IX ZAJĘCIA (prowadzą lekarz neonatolog i pielęgniarka neonatologiczna)


TEMAT: PIERWSZE CHWILE RAZEM

 
1. Ocena stanu noworodka po porodzie.

2. Badanie noworodka po urodzeniu - pomiary antropometryczne i badanie kliniczne.

3. Działania profilaktyczne wykonywane u noworodka - szczepienia, testy przesiewowe, badanie słuchu.

4. Stany przejściowe u noworodka.

5. Bezpieczeństwo dziecka w środowisku domowym.

 

Część praktyczna

1. Schemat udzielania pierwszej pomocy dziecku - resuscytacja.


X ZAJĘCIA (prowadzą położne)


TEMAT: OPIEKA NAD NOWORODKIEM I NIEMOWLĘCIEM

 
1. Pielęgnacja ciała dziecka.

2. Higiena kikuta pępowiny.

3. Najczęstsze problemy pielęgnacyjne i sposoby ich rozwiązywania.

4. Pierwszy spacer.

5. Wizyta patronażowa położnej.


 

Część praktyczna

1. Kąpiel noworodka.

2. Higiena i pielęgnacja skóry.

3. Ubieranie noworodka i przewijanie.

4. Sposoby noszenia dzieci.


XI ZAJĘCIA (prowadzi fizjoterapeuta i położna)


TEMAT: MASAŻ NOWORODKA I NIEMOWLĘCIA                    

 
1. Zalety masażu.

2. Techniki wykonania masażu.

3. Przeciwwskazania do masażu.

4. Zalety chusto noszenia.
 

Część praktyczna

1. Pokaz masażu i ćwiczenia.

2. Masaż podczas kolki niemowlęcej.

3. Pokaz noszenia niemowląt w chustach - film.XII ZAJĘCIA (prowadzą położne)


TEMAT: ZAGADNIENIA PRAWNE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM

 

1. Standard opieki medycznej.

2. Prawa kobiety rodzącej.

3. Ochrona prawna ciężarnych, matek, wsparcie instytucjonalne.

4. Zdrowie kobiety, badania profilaktyczne, samobadanie piersi.

5. Ankieta ewaluacyjna.

6. Bank pytań - odpowiedzi na pytania uczestników.

7. Dyskusja.

 
Część praktyczna

1. Samobadanie piersi.

2. Zajęcia praktyczne z użyciem fantomu.


Obejrzenie pokoi porodowych i Oddziału Położniczego WSzS w Białej Podlaskiej możliwe na każdych zajęciach.

Powrót na początek strony