Program kolonoskopii przesiewowej w profilaktyce raka jelita grubego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej jest partnerem projektu pn. Program kolonoskopii przesiewowej w profilaktyce raka jelita grubego kierowanych do mieszkańców podregionu bialskiego.
Projekt jest przeznaczony dla 1000 osób z regionu bialskiego tj. powiatów: parczewskiego, radzyńskiego, włodawskiego, bialskiego i miasta Biała Podlaska.

Okres trwania Projektu: 01.10.2017 r. - 31.03.2019 r.

Cele Projektu:
1.      Zwiększenie dostępu do informacji dla 1000 osób nt. zapobiegania rakowi jelita grubego i promocja zdrowego trybu życia.
2.      Zwiększenie dostępu do badań profilaktycznych dla 1000 osób w zakresie raka jelita grubego.

Główne zadania Projektu obejmują:
a)      działania edukacyjne (przeprowadzenie działań profilaktyki edukacyjnej wśród osób po przeprowadzeniu diagnostyki jelita grubego – spotkania edukacyjne),
b)      badania profilaktyczne (przeprowadzenie diagnostyki jelita grubego u rekrutowanych osób – badanie kolonoskopowe),
c)      działania wspierające – zwrot kosztów dojazdu na badania oraz zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.

Partnerzy Projektu:
a)      Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego,
b)      Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej,
c)      Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wisznicach.
 
 Uczestnikami Projektu mogą być osoby:
-  w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego.
- w wieku 40-49 lat, które mają krewnego I stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego.
- w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha.
Z udziału w projekcie są wyłączone osoby:
• z objawami klinicznymi sugerującymi raka jelita grubego,
• które w ciągu ostatnich 10 lat miały wykonywaną kolonoskopie (poza pacjentami z zespołem Lyncha).

Kwalifikacja do Projektu odbywa się na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego.

 


Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:
Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego
ul. Księcia Witolda 19/24
21-500 Biała Podlaska
tel. 725 520 202
czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:30 do 15:30

Zapisy do Projektu:
Ewa Piętka – tel. 883-130-761
Alina Duda – tel. 503-150-824

Powrót na początek strony