Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy - etap diagnostyczny

Celem programu jest zmniejszenie wskaźnika umieralności kobiet na raka szyjki macicy oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet z zakresu profilaktyki tego schorzenia.

Zapraszamy na bezpłatne badania cytologiczne kobiety w wieku 25-59 lat, które nie miały wykonywanych takich badań w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Badania cytologiczne nie wymaga skierowania. Należy zabrać ze sobą dowód tożsamości, który zawiera numer PESEL oraz aktualny dokument ubezpieczenia.

 

MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU:

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza, ul. Terebelska 57-65, I piętro.

Telefoniczna rejestracja i szczegółowe informacje pod nr tel. 83 414 71 70.

 
WAŻNE! Kobiety wymagające dalszego leczenia specjalistycznego zostaną skierowane (już poza programem) w celu dalszej diagnostyki lub leczenia do placówek posiadających podpisaną umowę z NFZ w odpowiednich rodzajach świadczeń.

Powrót na początek strony