Informacja dotycząca możliwości korzystania z Dziennego Domu Opieki Medycznej

Informacja dotycząca możliwości korzystania z Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej po zakończeniu realizacji projektu Domowy Szpital


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej pragnie poinformować, iż w związku z planowanym w dniu 31.01.2019 zakończeniem realizacji projektu Domowy Szpital, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER 2014-2020, Szpital będzie zapewniał gotowość do dalszego przyjmowania pacjentów oraz świadczenia usług w Dziennym Domu Opieki Medycznej w okresie trwałości rezultatów projektu, tj. 01.02.2019-31.01.2022, przy czym kończy się możliwość finansowania pobytu pacjentów ze środków projektu, a tym samym nieodpłatnie dla samych pacjentów.

Ze względu na brak obecnie kontynuacji finansowania świadczeń ze środków publicznych, dla osób chętnych do skorzystania ze wsparcia od dnia 01.02.2019 usługi DDOM WSzS w Białej Podlaskiej świadczone będą odpłatnie.
Koszt pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej wynosić będzie 160,00 zł/osobodzień. Koszt odpłatnego pobytu w DDOM skalkulowano w oparciu o koszty wynikające z Projektu bez dodawania zysku dla Szpitala za świadczenie tej usługi.

Udzielanie świadczeń w Dziennym Domu Opieki Medycznej rozpocznie się przy założeniu zebrania odpowiedniej ilości osób chętnych pacjentów - minimum 12 osób. W przypadku gdy koszt dziennego pobytu byłby mniejszy niż wielkość zebranych opłat, to różnica zostanie pacjentom zwrócona.

Zakres udzielanych świadczeń dla pacjentów przebywających w DDOM WSzS w Białej Podlaskiej pozostaje w zakresie takim, jak były one świadczone w ramach zakończonego Projektu. Kryteria przyjęcia oraz tryb kierowania pacjentów do DDOM pozostają aktualne.

DDOM funkcjonować będzie nadal przy ul. Spółdzielczej 5, 21-500 Biała Podlaska, tel. (83) 41 47 641,  we wszystkie dni robocze od godz. 7.00 do 17.00.

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony