Audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania

W dniach 07-08.11.2022 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej jednostka certyfikującą Q&R Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przeprowadziła audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Celem auditu była ocena spełnienia przez funkcjonujący w WSzS system zarządzania wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2017, PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018, ocena zmian zachodzących w organizacji, zmian w systemie zarządzania oraz ocena stosowania i wykorzystywania znaków certyfikacji i certyfikatów.

Zakres auditu w odniesieniu do zakresu certyfikacji obejmował świadczenie usług medycznych w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, ratownictwa medycznego, diagnostyki i sterylizacji. Badaniu auditowemu poddano następujące procesy: Zarządzanie Organizacją, Zarządzanie Zasobami Personalnymi, Administrowanie Zintegrowanym Systemem Zarządzania, Zarządzanie Infrastrukturą i IT, Zarządzanie Środowiskowe, Zarządzanie BHP, Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, Hospitalizacja, Pomoc Doraźna, Porada Ambulatoryjna, Diagnostyka, Gospodarka Produktami Leczniczymi i Wyrobami Medycznymi, Dezynfekcja i Sterylizacja i Usługi Sekcji DDD.

Zespół auditorów zewnętrznych ocenił, że system zarządzania funkcjonujący w organizacji jest systemem dojrzałym i skutecznym oraz odpowiednim do potrzeb i wielkości organizacji. W opinii Zespołu, badany system jakości gwarantuje zapewnienie zdolności do systematycznego spełniania jego wymagań.

 

                                                                                                         Magdalena Us
                                                                                                       Rzecznik Prasowy

Powrót na początek strony