Informacja dla pacjenta

HOSPITALIZACJA

Pobyt w szpitalu niemal zawsze wiąże się ze stresem. Aby ułatwić Państwu te niecodzienne chwile zamieszczamy informacje, które uznaliśmy za przydatne pacjentom.

Co to jest hospitalizacja?

Przez hospitalizację należy rozumieć całodobowe udzielanie świadczeń obejmujące proces diagnostyczno - terapeutyczny trwający od chwili przyjęcia pacjenta do szpitala do momentu jego wypisu.

Hospitalizacja obejmuje:

 • badania diagnostyczne zlecone przez lekarza,
 • terapię (leczenie),
 • pielęgnację i rehabilitację niezbędne w toku leczenia.

Pacjentowi przyjętemu do szpitala zapewniane są bezpłatne leki i wyroby medyczne konieczne do wykonania świadczenia.

Po przybyciu do szpitala każdy pacjent trafia najpierw do Izby Przyjęć, gdzie przeprowadzane są badania wstępne i dokonywane formalności związane z przyjęciem do szpitala.

 

Przy przyjęciu do szpitala oprócz skierowania należy mieć ze sobą:

 • dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport);
 • karty informacyjne z poprzednich pobytów szpitalnych;
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW (jeżeli takie pacjent posiada);
 • wykaz aktualnie przyjmowanych leków;
 • pidżamę, bieliznę osobistą, ręczniki, kapcie, komplet przyborów toaletowych, kubeczek lub szklankę.

Panie do porodu prosimy o zabranie również:

 • karty przebiegu ciąży i oryginału dokumentu potwierdzającego grupę krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi;
 • nocną bieliznę umożliwiającą karmienie piersią, stosowany dotychczas preparat do higieny intymnej;
 • dla noworodka: 
  - ciepły, bawełniany kaftanik - 3 szt.,
  - cienki bawełniany kaftanik lub body - 3 szt.,
  - śpioszki lub pajacyk - 3 pary,
  - bawełniana czapeczka bez wiązania - 2 szt.,
  - skarpetki - 2 pary,
  - kocyk rożek.

Wszystkie rzeczy (nawet nowe) powinny być uprane i uprasowane. Dozwolone jest stosowanie własnych środków do pielęgnacji noworodka po uzgodnieniu z personelem oddziału.

Drogie Panie, pamiętajcie o tym, aby zmyć lakier z paznokci (kolor płytki paznokciowej jest ważną informacją o stanie zdrowia). Przyszłym mamom krótkie paznokcie bez tipsów ułatwią zajmowanie się noworodkiem.

 

Znaki identyfikacyjne pacjentów hospitalizowanych

Pacjenci przyjmowani do szpitala zaopatrywani są w znak identyfikacyjny w postaci opaski opatrzonej numerem księgi głównej i skrótem nazwy oddziału na awersie oraz imieniem i nazwiskiem pacjenta na rewersie.

Obowiązek zaopatrywania pacjentów w tego rodzaju znaki identyfikacyjne wynika z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Po dokonaniu formalności pacjent zostaje skierowany na właściwy oddział.

Ubranie osobiste na czas pobytu w szpitalu zostaje złożone za pokwitowaniem w depozycie szpitalnym.Szpital nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i kosztowności pozostawione w ubraniu lub szafkach przyłóżkowych.

Powrót na początek strony