Poradnia Chorób Wewnętrznych

Poradnia Chorób Wewnętrznych została wprowadzona wraz z siecią szpitali do koszyka świadczeń specjalistycznych. Porady w niej udzielane mają umożliwić kontynuację leczenia poszpitalnego oraz kontrolę jego efektów, co ma się przyczynić do skrócenia hospitalizacji.

Lokalizacja poradni:

Porania Chorób Wewnętrznych mieści się w Oddziale Chorób Wewnętrznych WszS w Białej Podlaskiej na IV piętrze w pokoju konsultacyjnym.

Porad udzielają lekarze Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii zamiennie w poniedziałki w godzinach 8.00-12.00.

Powrót na początek strony