Odwiedziny

Osoby odwiedzające pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych zobowiązane są do:

 • dokładnego oczyszczania obuwia przed wejściem,
 • pozostawiania okrycia wierzchniego w szatni,
 • wkładania odzieży ochronnej w oddziałach i salach, w których jest ona wymagana,
 • stosowania się do poleceń personelu medycznego szpitala,
 • opuszczania sali chorych podczas wykonywania zabiegów lekarskich i pielęgniarskich,
 • kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych pacjentów i personelu szpitala,
 • stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,
 • szanowania mienia będącego własnością szpitala,
 • ograniczania korzystania z telefonów komórkowych,
 • korzystania z toalet przeznaczonych dla osób odwiedzających.

Osoby odwiedzające pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych nie mogą:

 • zakłócać spokoju pacjentom,
 • zakłócać toku pracy oddziału szpitalnego,
 • siadać na łóżkach pacjentów,
 • podawać pacjentom żadnych leków,
 • bez zgody lekarza lub pielęgniarki podawać pacjentom napojów i jedzenia,
 • spożywać na terenie szpitala napojów alkoholowych
 • palić tytoniu na terenie szpitala,
 • używać narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających,
 • prowadzić na terenie szpitala handlu obnośnego,
 • wnosić kwiatów,
 • wprowadzać zwierząt.

Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjentów tylko w towarzystwie osoby dorosłej, która odpowiada za ich zachowanie i bezpieczeństwo.

 

GODZINY ODWIEDZIN


 

Wyszczególnienie Godziny odwiedzin
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 1200 - 1300  i 1600 – 1700
Oddział Chirurgiczny Ogólny 1100 - 1800
Oddział Chorób Wewnętrznych 1100 - 1800
Oddział Dziecięcy 1100 - 1800
Oddział Ftyzjopulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej 1100 - 1800
Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii 1100 - 1800
Oddział Ginekologiczno – Położniczy 1400 - 1800
Oddział Hematologiczny 1200 - 1800
Oddział Kardiologiczny

1100 - 1800

Oddział Neonatologiczny

w odcinku fizjologii,

gdzie noworodek leży z matką na sali

 1400 - 1800

  (z ograniczeniem małych dzieci)

 

w odcinku Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka

600 - 2200
(ograniczone do najbliższej

rodziny matka, ojciec)

 

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym     1100 - 1800
Oddział Obserwacyjno - Zakaźny 1100 - 1800
Oddział Okulistyczny 1000 - 1900
Oddział Onkologii Klinicznnej 1200 - 1800
Oddział Otolaryngologiczny 1100 - 1800
Oddział Rehabilitacji 1100 - 1800
Oddział Urazowo – Ortopedyczny 1100 - 1800
Oddział Urologiczny 1100 - 1800
Pododdział Kardilogii Inwazyjnej 1100 - 1800

 

Odwiedziny

Powrót na początek strony