Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Zadania Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta WSzS w Białej Podlaskiej

   • bieżące rozpatrywanie wniosków, uwag, skarg, pochwał zgłaszanych przez pacjentów i ich rodziny oraz przedstawicieli prawnych,
   • monitorowanie przestrzegania zasad praw pacjenta w oddziałach i poradniach Szpitala przy współpracy z Sekcją ds. Jakości,
   • odejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji naruszenia praw pacjenta,
   • ewidencjonowanie spraw wnoszonych do Pełnomocnika i prowadzenie dokumentacji,
   • przeprowadzanie cyklicznych szkoleń na temat praw pacjenta wśród pracowników medycznych,
   • przygotowywanie i składanie Dyrektorowi Szpitala półrocznych sprawozdań z rozpatrywanych spraw i działalności Pełnomocnika.

 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta WSzS w Białej Podlaskiej
dr n. med. Ewa Czeczelewska
przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500
w pokoju nr 31
w budynku Centrum Dydaktyczno - Administracyjnym
ul. Terebelska 57-65
tel. 83 414 73 76

 

Poniżej podajemy link do strony internetowej Rzecznika Praw Pacjenta:

Rzecznik Praw Pacjenta

Infografika - Baner bezpłatnej infolinii.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Powrót na początek strony