Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

lek. med. Joanna Andrysiak Powiłańska - specjalista IIo chorób wewnętrznych, diabetolog

 

p. o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

mgr piel. Mirosława Staniszewska - specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

 

KONTAKT Z ODDZIAŁEM:

Ordynator     83 414 71 82
Pielęgniarka Oddziałowa   83 414 73 41
Gabinet lekarski   83 414 75 95
Dyżurka pielęgniarek   83 414 75 09
Tel. dla pacjentów   83 414 75 10
Tablet 533 348 384

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

Do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, znajdującego się na IV piętrze szpitala, przyjmowani są pacjenci z problemami chorób wieku podeszłego. Dzięki nowoczesnej i wysokospecjalistycznej bazie diagnostycznej szpitala Oddział zapewnia swoim pacjentom opiekę wysokiej jakości. Personel Oddziału to zespół dobrze przygotowany do interdyscyplinarnego postępowania z pacjentami geriatrycznymi.

Najczęściej pacjentom wykonywane są tu:

  • badania obrazowe z wykorzystaniem tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego,
  • badania USG m. Dopplera oceniające przepływ w naczyniach mózgowych,
  • ECHO serca,
  • badania endoskopowe.

Pacjenci mają zapewnione ćwiczenia usprawniające i zabiegi rehabilitacyjne pod fachowym okiem pracowników Działu Rehabilitacji oraz profesjonalną pomoc psychologa. Pacjenci Oddziału na co dzień spotykają się z życzliwością, cierpliwością i zrozumieniem zatrudnionego personelu.

Powrót na początek strony