Mapa Szpitala

Mapa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

 

Budynek D  
niski parter - poradnie specjalistyczne: hematologiczna, onkologiczna
wysoki parter - centralna rejestracja do poradni specjalistycznych, apteka ogólnodostępna
 I piętro -

poradnie specjalistyczne: chirurgiczna ogólna, diabetologiczna, endokrynologiczna, gastroenterologiczna, ginekologiczno - położnicza, kardiologiczna, kardiologiczna dla dzieci, neonatologiczna, neurologiczna, neurologiczna dla dzieci i młodzieży, okulistyczna, otolaryngologiczna, urazowo - ortopedyczna, urologiczna

II piętro -  Oddział Kardiologiczny (kardiologia zachowawcza), Oddział Rehabilitacyjny
   

Budynek F

  łącznik
   

Budynek B

niski parter -

Centralna Pracownia Endoskopii, Pracownia Rezonansu Magnetycznego

wysoki parter -

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, Laboratorium Mikrobiologiczne - Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej, Apteka Szpitalna

I piętro -

 Dział Diagnostyki Obrazowej

   

Budynek E

  hol windowy
   

Budynek A

 niski parter -   Dział Centralnej Sterylizacji
wysoki parter -

  Pododdział Kardiologii Inwazyjnej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

  Izba Przyjęć Planowych

 I piętro -   Oddział Ginekologiczno - Położniczy
 II piętro -   Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Urologiczny
 III piętro -   Oddział Urazowo - Ortopedyczny, Oddział Onkologii Klinicznej i Hematologii
 IV piętro -   Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii
 V piętro -   Oddział Neurologiczny
 VI piętro -   Oddział Otolaryngologiczny, Oddział Okulistyczny
   

Budynek J

wysoki parter -   Oddział Anestezjologii i Intensywenj Terapii
   

Budynek G

   Kawiarnia, punkt wydawania ubrań pacjentom
   

Budynek H

 niski parter -   Kaplica szpitalna
 wysoki parter -   Oddział Dziecięcy (dzieci starsze)
 I piętro -   Oddział Neonatologiczny, Oddział Dziecięcy (dzieci młodsze)
   

Budynek C

 wysoki parter -   Szpitalny Oddział Ratunkowy
 I piętro -   Pododdział Patologii Ciąży, Trakt porodowy
   

Budynek KP

 niski parter -   punkt biblioteczny, archiwum
 wysoki parter -   pralnia, kuchnia
   

Budynek AP

  Zakład Patomorfologii
   

Budynek ZP

 parter -

poradnie specjalistyczne: alergologiczna, chorób zakaźnych, grużlicy i chorób płuc wraz z rejestracją, Laboratorium Mikrobiologiczne - Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej Prątka Gruźlicy

 I piętro -

  Oddział Obserwacyjno - Zakaźny

II piętro -

  Oddział Ftyzjopulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej

Budynek CDA

niski parter -

  Dział Rehabilitacji, rejestracja i Poradnia Rehabilitacyjna
 parter -   Dyrekcja i administracja
 I piętro -   Hotel

 

Aktualności

Powrót na początek strony