Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

lek. med. Anna Polańska – specjalista z neurologii

 

p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

mgr piel. Monika Kowalczyk – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

 

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

Ordynator 83 414 75 71
Pielęgniarka Oddziałowa 83 414 75 72
Sekretariat 83 414 75 75

Z-ca Ordynatora
Gabinet lekarski
83 414 71 22
Gabinet lekarski


83 414 75 74
83 414 73 47
83 414 71 95

Dyżurka pielęgniarek 83 414 75 76
Telefon dla pacjentów 83 414 75 77
Tablet 533 348 311

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

Oddział Neurologiczny znajduje się na V piętrze szpitala. W ramach Oddziału funkcjonuje Pododdział Udarowy oraz Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej.

Najczęstsze choroby będące przyczyną hospitalizacji w Oddziale to:

 • udary mózgowe,
 • zespoły bólowe kręgosłupa,
 • przemijające epizody niedokrwienne mózgu,
 • choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego,
 • padaczka,
 • choroba Parkinsona,
 • choroba Alzheimera,
 • nowotwory ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego,
 • stwardnienie rozsiane,
 • neuroboleriozy,
 • inne choroby demielinizacyjne.

   

Dostępność do nowoczesnej aparatury diagnostycznej jak np. rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, USG Doppler, RTG jak również do badań laboratoryjnych sprzyja szybkiemu ustaleniu rozpoznania i wdrożeniu właściwego leczenia.

Oddział Neurologiczny udziela świadczeń w zakresie: Program lekowy - leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych.

Przy Oddziale funkcjonuje Pracownia Elektromiografii, Elektroencefalografii oraz Pracownia Badań Przepływów Naczyniowych.

Dzięki współpracy z Działem Rehabilitacji pacjenci mają wdrożone wczesne postępowanie rehabilitacyjne, co zmniejsza stopień niepełnosprawności oraz poprawia jakość ich życia. Pacjenci objęci są fachową pomocą, psychologiczną, logopedyczną oraz instruktora terapii zajęciowej, która w znacznym stopniu przyspiesza powrót do życia rodzinnego, społecznego i zawodowego.

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Powrót na początek strony