Pełnomocnik ds. Nierówności i Dyskryminacji

Zadania Pełnomocnika ds. Nierówności i Dyskryminacji WSzS w Białej Podlaskiej:

  • Przeciwdziałanie dyskryminacji i nierównemu traktowaniu ze względu na płeć, wiek, i inne cechy demograficzno – społeczne pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.
  • Monitorowanie zasad równego traktowania pracowników szpitala niezależnie od płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, przynależności związkowej, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
  • Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi szpitala w celu monitorowania zasad równego traktowania pracowników i pacjentów oraz przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. Podejmowanie wszelkich inicjatyw mających na celu propagowanie polityki równego traktowania i zapobiegania dyskryminacji w tym organizowanie szkoleń.

 
Pełnomocnik ds. Nierówności i Dyskryminacji WSzS w Białej Podlaskiej
dr n. med. Ewa Czeczelewska
przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 12.00 - 14.00
w pokoju nr 31
w budynku Centrum Dydaktyczno - Administracyjnym
ul. Terebelska 57-65
tel. 83 414 73 76

Pełnomocnik ds. Nierówności i Dyskryminacji

Powrót na początek strony