Poradnia Hematologiczna

Lokalizacja poradni:

WSzS w Białej Podlaskiej

ul. Terebelska 57-65, budynek Bialskiej Onkologii (parter)

 

Rejestracja osobista

Budynek Bialskiej Onkologii (parter):

od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.00

 

Zachęcamy do rejestracji telefonicznej

Rejestracja telefoniczna 83 414 76 14
83 414 76 15

od poniedziałku do piątku - 7.30 - 15.00

 

Godziny pracy poradni:

poniedziałek 8.30 – 15.00
wtorek 8.30 – 15.00
środa 10.00 – 14.00
czwartek 8.30 – 14.00
piątek 8.00 – 15.00

 

W poradni przyjmują:

 • dr n. med. Piotr Centkowski
 • lek. Jolanta Siwek - Iwanicka
 • lek. Wojciech Pachuta
 • lek. Magdalena Meyer
 • lek. Magdalena Partyka
 • lek. Magdalena Stefaniuk

 

Poradnia udziela porad w zakresie:

 • diagnostyki chorób krwi,
 • leczenia chorób krwi: niedokrwistości, małopłytkowości, leukopenii, chorób rozrostowych układu krwionośnego (białaczki, chłoniaki itp.),
 • kontynuacji leczenia poszpitalnego,
 • opieki nad pacjentem z hemofilią,
 • konsultacji na potrzeby innych specjalistów.

 

Poradnia aktualnie posiada 16 programów lekowych, tj.:

 • program lekowy – leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej,
 • program lekowy – leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową,
 • program lekowy – leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego,
 • program lekowy – leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną,
 • program lekowy – leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną,
 • program lekowy – leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową,
 • program lekowy – leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej,
 • program lekowy – leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej,
 • program lekowy – leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną,
 • program lekowy – leczenie chorych na klasycznego chłoniaka Hodgkina,
 • program lekowy – zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem Denosumabu,
 • program lekowy – leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe,
 • program lekowy – leczenie chorych na chłoniaki T-komórkowe,
 • program lekowy – leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z towarzyszącą niedokrwistością zależną od transfuzji,
 • program lekowy – leczenie chorych na makroglobulinemię Waldenströma,
 • program lekowy – leczenie chorych na układową amyloidozę łańcuchów lekkich (AL).

Poradnia Hematologiczna

Powrót na początek strony