Oddział Kardiologiczny

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

lek. med. Sebastian Wójcik – specjalista z kardiologii i medycyny ratunkowej

 

Z-CA LEKARZA KIERUJĄCEGO ODDZIAŁEM

lek. med. Anita Duda-Daniluk – specjalista z kardiologii i medycyny rodzinnej

 

p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ (kardiologia inwazyjna)

mgr piel. Iwona Semeniuk – specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

 

p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ (kardiologia zachowawcza)

mgr piel. Dorota Fedoruk – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

 

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

Pododdział Kardiologii Inwazyjnej (parter)

Lekarz Kierujący Oddziałem 83 414 75 31
Pielęgniarka Oddziałowa 83 414 75 33
Sekretariat 83 414 71 31
Gabinet lekarski 83 414 75 34
Dyżurka pielęgniarek 83 414 75 35
Pracownia Hemodynamiki 83 414 72 43
Telefon dla pacjentów 83 414 75 36
Tablet 533 348 326

 

Pododdział Kardiologii Zachowawczej (budynek 1D, II piętro, nad Zespołem Poradni Specjalistycznych)

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem 83 414 75 32


Pielęgniarka Oddziałowa
Sekretariat

83 414 75 54

Gabinet lekarski


83 414 75 85
83 414 77 69

Dyżurka pielęgniarek 83 414 75 51
Telefon dla pacjentów 83 414 75 52
Tablet 533 348 325

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

W ramach Oddziału Kardiologicznego funkcjonuje Pododdział Kardiologii Inwazyjnej, Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pracownia Hemodynamiki, Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów, Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca, Pracownia Badań Holtera oraz Pracownia Echokardiografii.

Leczeni są tu pacjenci m. in. z:

 • chorobą niedokrwienną serca,
 • ostrym zespołem wieńcowym,
 • zawałem mięśnia sercowego,
 • kardiogennym obrzękiem płuc,
 • napadowym migotaniem przedsionków,
 • blokiem przedsionkowo - komorowym,
 • wadami serca,
 • niewydolnością krążenia.

W zakresie diagnozowania chorób układu krążenia w Oddziale wykonywane są badania nieinwazyjne, takie jak:

 • echokardiografia serca - badanie przezklatkowe i przezprzełykowe,
 • próby wysiłkowe,
 • echokardiograficzne próby obciążeniowe,
 • całodobowe monitorowanie EKG metodą Holtera,
 • całodobowe pomiary ciśnienia tętniczego.

W ramach hospitalizacji pacjentom wykonywane są m. in. zabiegi:

 • koronarografii i angioplastyki naczyń wieńcowych,
 • arteriografii różnych narządów,
 • czasowej stymulacji serca,
 • implantacji kardiowertera - defibrylatora serca (ICD),
 • implantacji stymulatora serca,
 • zakładanie kontrapulsacji aortalnej,
 • kardiowersji i defibrylacji,
 • ablacja w systemie 3D.

 

Pododdział Kardiologii Inwazyjnej posiada salę wyposażoną w urządzenie ECMO, które umożliwia pozaustrojowe natlenianie krwi. Jest to bardzo inwazyjna metoda leczenia pacjentów w stanie ostrej, ciężkiej niewydolności oddechowej lub krążeniowej oraz we wstrząsie kardiogennym. Urządzenie ECMO wykorzystywane jest tylko w sytuacjach, kiedy zawodzą konwencjonalne metody leczenia pacjentów.

W Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca wszczepiane są układy stymulujące serce oraz prowadzona jest diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca. Kontrolę nad funkcjonowaniem wszczepionych układów stymulujących serce sprawuje Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów.

W oddziale prowadzony jest program KOS - Zawał, który obejmuje diagnostykę zawału, terapię zgodnie ze wskazaniami klinicznymi oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i rehabilitację kardiologiczną w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału mięśnia sercowego.

Oddział współpracuje z Kliniką Kardiochirurgii w SPSK 4 w Lublinie, Instytutem Kardiologii w Aninie oraz Kliniką Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie.

Oddział Kardiologiczny

Powrót na początek strony