Oddział Hematologiczny

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

dr n. med. Piotr Centkowski – specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i onkologii klinicznej

 

p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

mgr Anna Nitychoruk – specjalista pielęgniarstwa internistycznego

 

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

Lekarz Kierujący Oddziałem 83 414 71 07
Pielęgniarka Oddziałowa 83 414 76 26
Sekretariat 83 414 71 91
Gabinet lekarski nr 1 83 414 71 35
Gabinet lekarski nr 2 83 414 76 77
Dyżurka pielęgniarek (I p.) 83 414 71 66
Dyżurka pielęgniarek (II p.) 83 414 76 49
Telefon dla pacjentów (I p.) 83 414 71 59
Telefon dla pacjentów (II p.) 83 414 76 83
Tablet 533 348 312

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

Oddział Hematologiczny znajduje się na I i II piętrze w budynku Bialskiej Onkologii, posiada 43 łóżka. Pacjenci z chorobami nowotworowymi i nienowotworowymi krwi diagnozowani są i leczeni według zaleceń Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Oddział Hematologiczny prowadzi kompleksową diagnostykę i terapię chorób nowotworowych układu krwiotwórczego i chłonnego w tym białaczek ostrych i przewlekłych, chłoniaka Hodgkina, chłoniaków nieziarnicznych, szpiczaka plazmocytowego oraz innych chorób nienowotworowych układu krwiotwórczego wymagających hospitalizacji i leczenia stacjonarnego.

Dzięki utworzeniu w Bialskiej Onkologii Laboratorium Genetycznego Oddział posiada dostęp do diagnostyki wykonywanej na miejscu w Pracowni Cytogenetycznej oraz Molekularnej. Pracownie własne szpitala zapewniają szeroką diagnostykę radiologiczną, endoskopową, ultrasonograficzną i laboratoryjną. Chorzy mogą także korzystać z konsultacji chirurga onkologicznego, torakochirurga i radioterapeuty oraz pełnej oceny kardiologicznej przed i w trakcie leczenia onkologicznego.

W Oddziale wykonywane są także zabiegi diagnostyczne i lecznicze, jak np.: biopsja i trepanobiopsja szpiku, punkcje jam ciała, biopsje diagnostyczne, nakłucie lędźwiowe z podaniem cytostatyków czy zakładanie portów naczyniowych do podawania chemioterapii.

Oddział korzysta również z ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL) dzięki któremu możliwe jest finansowanie leczenia pacjentów lekami niefinansowanymi ze środków publicznych w danym wskazaniu, na zasadach opisanych w przepisach prawa. RDTL zwiększa dostępność do leczenia pacjentów z chorobami rzadkimi oraz nowotworowym.

W Oddziale prowadzone są również badania kliniczne przy współpracy z KO-MED Centra Kliniczne. Udział w badaniach klinicznych to unikatowa i zupełnie bezpłatna szansa na pomoc w trudnych do wyleczenia i uciążliwych schorzeniach. Niektóre z badanych produktów leczniczych mogą okazać się przełomowe dla rozwoju medycyny w wielu obszarach terapeutycznych. Dzięki badaniom klinicznym pacjenci zyskują dostęp do innowacyjnych i perspektywicznych terapii leczniczych, szeroką diagnostykę i bezpłatne badania, często niedostępne w podstawowej lub nawet specjalistycznej opiece medycznej, gwarancję leczenia zgodnie z międzynarodowymi standardami, dostęp do nowoczesnej aparatury medycznej i szpitalnictwa na najwyższym poziomie.

 

Oddział aktualnie posiada 16 programów lekowych, tj.:

 • program lekowy – leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej,
 • program lekowy – leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową,
 • program lekowy – leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego,
 • program lekowy – leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną,
 • program lekowy – leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną,
 • program lekowy – leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową,
 • program lekowy – leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej,
 • program lekowy – leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej,
 • program lekowy – leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną,
 • program lekowy – leczenie chorych na klasycznego chłoniaka Hodgkina,
 • program lekowy – zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem Denosumabu,
 • program lekowy – leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe,
 • program lekowy – leczenie chorych na chłoniaki T-komórkowe,
 • program lekowy – leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z towarzyszącą niedokrwistością zależną od transfuzji,
 • program lekowy – leczenie chorych na makroglobulinemię Waldenströma,
 • program lekowy – leczenie chorych na układową amyloidozę łańcuchów lekkich (AL).

Leczenie w ramach programów odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych.

Profesjonalny personel Oddziału udziela wsparcia w procesie leczenia ciepłym, serdecznym podejściem szanując godność pacjenta i jego prawo do intymności. Swoją pomocą służą również specjaliści z zakresu psychologii i rehabilitacji.

Oddział Hematologiczny

Powrót na początek strony