Zamówienia publiczne

Platforma Zakupowa

Szanowni Państwo,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników zamawiającego i wykonawców, informujemy, że od dn. 25.03.2020r. wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy oraz niektóre postępowania na usługi i roboty budowlane, o wartości poniżej progów unijnych wszczęte po tym terminie będą prowadzone w formie elektronicznej z wykorzystaniem Platformy Zakupowej udostępnionej przez zamawiającego.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie środków komunikacji elektronicznej wiąże się m.in. z tym, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, należy złożyć w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Aby dać wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji oraz pozyskanie podpisu elektronicznego tym, którzy takowego nie posiadają, Zamawiający wydłuży odpowiednio termin składania ofert.

Wejście na platformę przez link: szpitalbp.eb2b.com.pl

Informujemy, iż postępowania wszczęte od dnia 18 października 2018 r. o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych są prowadzone z wykorzystaniem Platformy Zakupowej, natomiast pozostałe postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą prowadzone na dotychczasowych zasadach.

Wejście na platformę przez link: szpitalbp.eb2b.com.pl
 
W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z helpdeskiem, który udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy

https://szpitalbp.eb2b.com.pl/contact.html
 
Helpdesk jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 pod nr tel.  +48 22 378 39 70, +48 22 258 48 61, +48 22 428 19 28
 
Instrukcja dla Wykonawców dostępna po zalogowaniu na Platformie Zakupowej w zakładce POMOC

Dostępne: 297 wyników ze wszystkich kategorii.

Wykonanie robót ogólnobudowlanych remontowych i wykończeniowych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej z podziałem na 3 części. Sprawa ZP.3522/5/20

Data utworzenia: 2020-07-31

Typ: [Brak danych]

Kategoria: Roboty budowlane

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-08-17

Wykonanie robót ogólnobudowlanych remontowych i wykończeniowych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej z podziałem na 3 części. Sprawa ZP.3522/4/20

Data utworzenia: 2020-07-02

Typ: [Brak danych]

Kategoria: Roboty budowlane

Status: Wszczęte

Termin składania ofert: 2020-07-17

Usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej Sprawa ZO.4010/1/20

Data utworzenia: 2020-06-03

Typ: [Brak danych]

Kategoria: Usługi

Status: Wszczęte

Termin składania ofert: 2020-06-16

Wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej z podziałem na 4 części. Sprawa ZP.3522/3/20

Data utworzenia: 2020-06-03

Typ: [Brak danych]

Kategoria: Roboty budowlane

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-06-24

Świadczenie usług w zakresie stałej konserwacji dźwigów i platform dla niepełnosprawnych. Sprawa znak ZP.3521/2/20

Data utworzenia: 2020-04-22

Typ: [Brak danych]

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-05-06

Dostawa myjni do bronchoskopów. Sprawa ZP.3520/13/20

Data utworzenia: 2020-03-11

Typ: [Brak danych]

Kategoria: Dostawy

Status: Wszczęte

Termin składania ofert: 2020-03-20

Wykonanie robót ogólnobudowlanych, remontowych i wykończeniowych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w podziale na 2 części nr sprawy: ZP.3522/2/20

Data utworzenia: 2020-02-27

Typ: [Brak danych]

Kategoria: Roboty budowlane

Status: Wszczęte

Termin składania ofert: 2020-03-13

Zamówienia publiczne

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię Zamówienia:
Powrót na początek strony