Laboratorium Mikrobiologiczne

KIEROWNIK

mgr Agnieszka Byś – specjalista w dziedzinie mikrobiologii medycznej

 

KONTAKT Z LABORATORIUM:

Kierownik 83 414 73 10
Rejestracja mikrobiologiczna 83 414 73 11

 

SPECYFIKA LABORATORIUM

W strukturze Laboratorium Mikrobiologicznego funkcjonuje Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej oraz Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej – Prątka Gruźlicy.

To nowoczesne laboratorium świadczy usługi o wysokim standardzie  jakości w zakresie  specjalistycznej diagnostyki mikrobiologicznej. Wykonywane są tu najczęściej badania na zlecenie komórek organizacyjnych szpitala oraz innych podmiotów w ramach zawartych umów i za odpłatnością.

W ramach diagnostyki mikrobiologicznej pacjentów określane są tu czynniki etiologiczne zakażeń, ich lekooporność i wykrywane są istniejące mechanizmy oporności. Personel laboratorium specjalizuje się w badaniach w kierunku  gruźlicy płucnej i pozapłucnej wykorzystując do tego celu podłoże płynne. W kompetencji laboratorium leży również badanie pacjentów w kierunku nosicielstwa i kolonizacji czynnikami alarmowymi.

Ponadto pracownicy laboratorium monitorują stan epidemiologiczny szpitala, ściśle współpracują z Zespołem i Komitetem Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

Laboratorium realizuje cele polityki jakości uczestnicząc systematycznie w sprawdzianach organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMIKRO.

Laboratorium Mikrobiologiczne

Powrót na początek strony