OFERTA

Uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podaskiej na mocy art. 75. ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej jest organizatorem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Kształcenie pielęgniarek i położnych realizowane jest według programów zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, zamieszczonych na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu SMK (System Monitorowania Kształcenia).

Nie ma możliwości zapisu na kształcenie podyplomowe w formie papierowej.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej współpracuje z innymi ośrodkami prowadzącymi kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Aktualnie odbywa się kurs "Żywienie dojelitowe i pozajelitowe" realizowany przez Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju i Doskonalenia Zawodowego "NOSTRUM".

Powrót na początek strony